Flemming Grut, 1911-1987, dansk arkitekt, uddannet på Kunstakademiet i København 1931-38. Efter ansættelse hos Palle Suenson oprettede han i 1939 egen tegnestue i kompagniskab med Tyge Holm. Grut & Holm, der modtog Eckersbergs Medalje 1946, opførte bl.a. Dansk Centralbibliotek i Flensborg (1959), BP Olie-Kompagniet i Amaliegade i København (1960) og Stadsbiblioteket i Lyngby (1968). En stærkt omdebatteret bebyggelse var Den Danske Banks ejendomme på Bremerholm i København (1977), hvis glasklædte facader spejler de overfor liggende klassicistiske borgerhuse.