Flemming Dreisig, f. 1951, dansk organist, hvis virtuose spil og usædvanlige improvisationstalent vakte beundring allerede ved hans debut som 19-årig. Han var organist i Maribo Domkirke 1972-75, ved Helligåndskirken i København 1977-89, og 1983-88 var han professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Efter en periode i mindre organistembeder i provinsen blev han 2003 domorganist i København. Kernen i Dreisigs repertoire er den romantiske og senromantiske orgelmusik.