Fladengrund, stort, men ikke velafgrænset område af Nordsøen ca. 100-150 km øst for Skotlands kyst. Vanddybderne er her 100-150 m. Trods afstanden på ca. 600 km til de jyske fiskerihavne er Fladen en af de vigtigste fiskepladser for dansk konsum- og industrifiskeri. Flere olie- og gasledninger forbinder britiske offshoreanlæg på Fladen med kystbyer i Skotland.