Flade Klit, Flade Bakker, bakkelandskab ved landsbyen Flade på Mors. De op til 88 m høje bakker ved nordkysten af Mors strækker sig fra Langsbjerg Høj i øst til Hanklit i vest; højeste punkt er Salgjerhøj. Bakkerne, med bl.a. lag af moler, er skubbet op af is fra nord i istiden og danner et randmoræneparti, der i geologien ofte kaldes Salgjerhøjbuen. En ca. 1/2 km bred zone langs kysten blev fredet i 1966, Hanklit dog allerede i 1934. Fredningen omfatter i alt 171 ha.