Fjerritslevformationen, geologisk lagserie (formation), der består af mørkegrå, havaflejrede lersten med et varierende indhold af silt og pyrit. Lagserien er aflejret under en havspejlsstigning i Tidlig Jura (ca. 208-178 mio. år før nu). Formationen findes i Det Danske Bassin og i Central Graven i Nordsøen og er op til ca. 1000 m tyk i Himmerland. Den findes på dybder fra 500 m i Kattegat til mere end 3000 m i Nordsøen.