Fjerne Østen, europæernes traditionelle betegnelse for de fjerneste mål på de østgående sejlruter; i snævreste forstand Kina, Japan og Korea, i bredere betydning også dele af Østsibirien (Russisk Fjernøsten) og evt. Sydøstasien. Endnu lever betegnelsen enkelte steder (fx i det ansete tidsskrift Far Eastern Economic Review), men i internationalt samarbejde bruges begrebet Østasien.