Fjärås bräcka, markant istidsdannelse 30 km syd for Göteborg. Under en kuldeperiode i den sidste istids afsmeltningsfase afsattes smeltevandsmateriale her i form af et delta i Det Arktiske Hav. Herved blev en elv opstemmet til den 20 km lange sø Lygnern. Talrige gravfelter og andre fortidsminder vidner om tidlig beboelse, bl.a. en jernaldergravplads med 125 bautasten; den såkaldte Frodesten er 5 m høj.