Fitzroya, (efter R. Fitzroy), nåletræsslægt i cypresfamilien med én art, Fitzroya cupressoides. Denne danner skove enten alene eller sammen med sydbøg (Nothofagus) i den nedbørsrigeste del af Andesbjergene i det sydlige Chile og Argentina. Det er et op til 55 m højt træ, der kan blive meget gammelt; årringe svarende til en alder på ca. 3600 år er blevet talt på fældede træer, men tykke, hule træer i området er sandsynligvis ældre. Fitzroya cupressoides er lokalt et væsentligt tømmertræ, og arten er i øjeblikket truet pga. overdreven fældning. Forgreningen er alsidig, og de skælformede blade sidder i tretallige kranse. Planten er tvebo (særbo). Den forveddede kogle består af tretallige kranse af kogleskæl. Kun én krans af kogleskæl er fertil, og hvert skæl bærer tre frø.