Fiskeristatistisk Årbog, årsskrift udgivet siden 1992 af Landbrugs- og Fiskeriministeriet med oplysninger om fiskefangster fordelt på arter og landingshavne samt fartøjsoversigter og redskabsopgørelser. Fiskeristatistisk Årbog erstattede Fiskeriberetningen, som blev udgivet af Fiskeriministeriet indtil 1977.