Fiskeriministeriet, se Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.