Fiskeridirektoratet, direktorat, oprettet 1995 under Fødevareministeriet (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri), der varetog opgaver vedr. kontrol og myndighedsudøvelse på fiskeriområdet, herunder både erhvervs- og lystfiskeri. Fiskeridirektoratet blev 2011 lagt ind under NaturErhvervstyrelsen.