Finnur Magnússon, Finn Magnusen, 1781-1847, islandsk-dansk embedsmand og oldforsker. I København, hvor han boede fra 1812, drev han oldnordiske studier og udgav tekster. Han var i ledelsen af Den Arnamagnæanske Kommission og af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab og var fra 1829 leder af Gehejmearkivet. Hans udførlige tolkning af, hvad han anså for en vigtig runeindskrift i Runamoklippen i Blekinge, faldt pinligt til jorden i 1844 ved J.J.A. Worsaaes påvisning af, at det blot var naturlige revner i klippen. For eftertiden har denne sag skygget for Magnússons øvrige lærde fortjenester.