Finnskogene, overvejende skovklædt landskab i det sydøstlige Norge, øst for Kongsvinger ind mod den svenske grænse. Navnet stammer fra finske indvandringer i 1600-t. til det dengang folketomme område. Indvandrerne ryddede dele af skoven og anvendte svedjebrugsteknik ved dyrkning af korn (rug). Helt frem til 1850 var samfundet helt isoleret fra det øvrige Norge, og enkelte stednavne vidner fortsat om den finske bosætning.