Finnmarksvidda, den sydligste og uhyre tyndtbefolkede del af Finnmark Fylke i Nordnorge. Undergrunden består af nederoderet grundfjeld, oftest overlejret af grusede morænedannelser som et svagt bølget plateau i 300-500 m højde. Landskabet er præget af elve, søer, moser, birkeskove og højfjeldsvegetation. Finnmarksvidda er de norske samers kerneområde.