Finnmarker, finnbygder, finnskogar, områder i Sverige, især i Södermanland, det nordvestlige Värmland og Hälsingland, hvortil svedjebrugsbønder omkring 1600 indvandrede fra overbefolkede områder i det centrale Finland. Tilsvarende findes Finnskogene i Norge. Begge steder koloniseredes grænseområder; de var folketomme og højtliggende. På den magre og afsides jord kunne indvandrerne uden konkurrenter benytte deres ellers forældede driftsform.