Finn Kamper-Jørgensen, f. 1944, dansk læge og epidemiolog, lic.med. (sundhedsøkonomi) 1975. Efter ansættelse på Institut for Socialmedicin, Københavns Universitet 1971-77 var han forskningsleder på Socialforskningsinstituttets afdeling for sundhed 1978-79 og overlæge ved Sundhedsstyrelsens afdeling for primær sundhedstjeneste 1979-81. Han har siden været direktør for Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, der fra 1999 har været betegnet Statens Institut for Folkesundhed. Kamper-Jørgensen har desuden haft sæde i en række nationale og internationale råd og udvalg og været faglig konsulent for WHO, EU og nordiske regeringer. Fra 2002 er han formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Han har bl.a. skrevet Sundhed og Sygelighed i Danmark (1988) og Sygehusvæsenet mod år 2000 (1999).