Finlands kristliga förbund, finsk politisk parti; i 2001 omdøbt til Kristdemokraterna.