Finland - religion

Domkirken som blev bygget i årene 1830 - 52. Den hed oprindelig Nikolajkirken.

.
Licens: Brukerspesifisert

Artikelstart

Kristendommen kom til Finland i 1000-tallet. Med de svenske korstog fra midten af 1100-tallet knyttedes landet til den romerskkatolske kirke, men blev som de øvrige nordiske lande kirken evangelisk-luthersk i 1500-tallet. (Om forholdene i førkristen tid, se finsk-ugrisk religion).

Den evangelisk-lutherske kirke

Den evangelisk-lutherske kirke er en folkekirke, der (2008) omfatter 81,8 % af befolkningen. Kirkemødet, der består af biskopper, præster og lægfolk, vedtager forslag til nye kirkelige love. Riksdagen godkender eller forkaster kirkemødets lovforslag, men kan ikke ændre dem. Biskopperne vælges i stiftet, men udnævnes af præsidenten. Kirken har 9 stifter med 10 biskopper, idet stiftet i Turku (sv. Åbo) har to biskopper, hvoraf den ene er landets ærkebiskop. Der er 515 menigheder, hvoraf 75 er svensktalende. Disse er samlet i Borgå Stift, oprettet i 1923. Præster uddannes ved Åbo Akademi og Helsinki Universitet. Kirken har sin egen udlandshjælp; fi. Kirkon Ulkomaanapu, sv. Kyrkans Utlandshjälp.

Vækkelsesbevægelserne udfører et udstrakt forkyndende arbejde med stor betydning for det kirkelige liv. Det gælder fire bevægelser fra 1800-tallet: den pietistiske bevægelse, den evangeliske bevægelse, bederne og, især i landets nordligste områder.

Den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke (1,1 %) med hovedsæde i Kuopio har også status som folkekirke. Kirken er inddelt i Karelens, Helsinkis og Oulus stifter med 24 menigheder. Lederen af Karelens stift er med titel af ærkebisp den ortodokse kirkes overhoved og assisteres af en biskop af Joensuu, mens de to øvrige stifter ledes af metropolitter. Kirken har siden 6.7.1923 hørt under det økumeniske patriarkat i Konstantinopel (Istanbul). Præster, kantorer og religionslærere uddannes ved universitet i Joensuu. Valamo Folkhögskola (fi. Valamon kansanopisto) ved Valamo Kloster er landets eneste ortodokse folkehøjskole. Valamo Kloster (fi. Valamon luostari) i Heinävesi (ikke at forveksle med det gamle russiske kloster af samme navn i Ladogasøen) er landets eneste nuværende munkekloster. Et nonnekloster, Lintula Kloster (fi. Lintulan luostari), ligger ligeledes i Heinävesi. Et ortodokst kirkemuseum findes i Kuopio. Kirken har sin egen udlandshjælp, Ortaid ry.

Andre trossamfund

I øvrigt tilhører 1,2 % andre religiøse samfund, og 15,9 % er ikke medlemmer af noget religiøst samfund.

Det første jødiske bedehus åbnedes på fæstningsøen Sveaborg (fi. Suomenlinna) ud for Helsingfors i 1830 og den første synagoge i 1870. Der er i dag to jødiske menigheder, en i Helsinki (1906) og en i Turku (1912).

De finske tatarer grundlagde allerede i 1830 Islam-foreningen og i 1925 Finlands Islamske Menighed, Finlandiya Islam Cemaati, den første i Vesteuropa.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig