Finland - forfatning og politisk system

Finland - forfatning og politisk system, Finlands grundlov er fra 1999 med seneste ændring fra 2011 og trådte i kraft i 2012. Den fastslår, at statsmagten tilhører folket. Den udøvende magt ligger hos præsidenten, der vælges for seks år ved direkte valg og kun kan genvælges én gang.

Rigsdagen (fi. Eduskunta, sv. Riksdagen), som har den lovgivende magt i samarbejde med præsidenten, har 200 medlemmer, der vælges af alle over 18 år, herunder også finske statsborgere bosat i udlandet, for en fireårsperiode ved direkte proportionelle valg. Den egentlige valgdag ved rigsdagsvalg er altid den 3. søndag i april. Valget sker efter d'Hondts fordelingsmetode, som begunstiger store partier. Dog har Ålands valgkreds, som er den mindste af Finlands 13 valgkredse (2014), kun ét mandat i henhold til grundloven og Selvstyrelsesloven. Vælgerne skal kunne legitimeres sig ved stemmeafgivningen, men der kræves ingen fast bopæl. Også landets 7.000 personer uden kendt adresse og 37.000 personer med poste restante-adresse har stemmeret, ligesom 72.000 finlændere med ubekendt adresse og 170.000 finlændere med kendt adresse i udlandet stemmeret (2015).

Efter de seneste grundlovændringer, er det Rigsdagen, der vælger statsministeren, som dog udnævnes af præsidenten. De øvrige regeringsmedlemmer udnævnes af præsidenten på forslag af statsministeren. Præsidentens tidligere magtfulde beføjelser er blevet kraftigt beskåret, med de allerseneste ændringer næsten til det cerimonielle. Posten har mistet sin selvstændige ret til at tage lovgivningsinitiativer, og regeringen har nu den afgørende magt. Vetoretten mht. lovstiftning er ubetydelig.

Allerede i 1991 blev retten til at opløse Rigsdagen og udskrive nyvalg lagt hos statsministeren. Også ledelsen af udenrigspolitikken, hvor præsidenten tidligere var nærmest enerådende, er nu i vid udstrækning overgivet til regering og rigsdag. Efter grundloven styres Finlands udenrigspolitik af Republikkens Præsident i samråd med Statsrådet, mens landets EU-ærinder og forberedelsen af dem varetages af regeringen og de bilaterale relationer i vidt omfang varetages af præsidenten.

Den egentlige valgdag er altid flagdag i Finland.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig