Findstrup, tidligere navn på hovedgården Holstenshuus.