Finanspagten

Finanspagten, Treaty on Stability, Coordination and Governance, traktat om økonomisk koordinering og budgetstyring, indgået 30.1.2012 mellem 25 EU-lande med det formål at opnå bedre kontrol over den offentlige gæld i Europa og genskabe tilliden til den økonomiske politik.

Traktaten blev indgået i forlængelse af Finanskrisen og først og fremmest Grækenlands på dette tidspunkt store økonomiske problemer.

Traktaten er en mellemstatslig aftale, som kræver tilslutning fra alle deltagende lande. Den binder bl.a. de deltagende EU-lande til den allerede gældende såkaldte Vækst- og Stabilitetspagts krav om, at deres årlige budgetunderskud ikke må overstige 3% af bruttonationalproduktet (BNP) og statsgælden højst 60%. Desuden må landenes såkaldte strukturelle underskud, dvs. deres budgetunderskud fraset konjunkturudsving, nu højst være 0,5% af bruttonationalproduktet.

Finanspagten regler skal indføres i landenes forfatninger eller i tilsvarende bindende lovgivning. De kan blive stillet for EU-Domstolen og idømt bøder, hvis de ikke lovfæster de opstillede krav til deres budget. Disse bøder kan blive op til 0,1% af bruttonationalproduktet. I Danmark har regeringen til hensigt at gennemføre en særlig budgetlov for at opfylde betingelserne i Finanspagten.

De lande, der er med i eurosamarbejdet, er alle forpligtet til at være fuldt og helt med i Finanspagten. De vil afholde særlige topmøder, hvor de deltagende ikke-eurolandene (heriblandt Danmark) vil blive inviteret med til mindst et af møderne.

Vedtagelsen af Finanspagten forudsætter godkendelse af de deltagende landes parlamenter. Pagten blev formelt underskrevet marts 2012 og er planlagt til endelig ikrafttræden ved godkendelse af 12 eurolande. Det forventes marts 2012, at Finanspagten kommer til at gælde pr. 1.1.2013.

Storbritannien har valgt at stå uden for Finanspagten. Desuden har Tjekkiet februar 2012 valgt også at holde sig udenfor. Der er dog allerede en stor diskussion i landet, om dette bør forblive sådan.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig