Finanskollegiet, dansk centralforvaltningsorgan, oprettet i 1771 af Struensee til foreståelse af administrationen af statens udgifter og bogholderi m.m. I 1784 blev kollegiet reorganiseret og fik nu ansvaret for den samlede overordnede finanspolitik, indtil det i 1816 blev inkorporeret i den nyoprettede Finansdeputation. Finanskollegiet var udtryk for centralisering og rationalisering af finansstyrelsen.