Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S, fra 2003 FIH Erhversbank, oprettet i 1958 af Danmarks Nationalbank, Den Danske Bankforening, Danmarks Sparekasseforening, Assurandør-Societetet og Industrirådet. Selskabet yder lån med en løbetid på maksimalt 20 år til danske industri- og håndværksvirksomheder mv. Finansieringsinstituttets ansvarlige kapital omfattede ud over egenkapitalen et rentefrit indskud, som blev indbetalt af Industriministeriet. I 2004 blev banken købt af den islandske Kaupthing Bank. I 2006 havde FIH Erhvervsbank et samlet udlån på 67,6 mia. kr. og en egenkapital på 6,7 mia. kr.