Filokalia, (gr. 'kærlighed til det gode', dvs. til det åndeligt skønne), det første ord i titlen på et samleværk, "De åndelige ædrueliges kærlighed til det skønne", udgivet i Venezia 1782. Værket indeholder uddrag af kirkefædrenes mystiske belæringer fra 300-t. til 1300-t., belærer om sindets indre bøn og peger på hesychasmens mystiske lysoplevelse; også Jesusbønnen omtales. I Paisij Velitjkovskijs kirkeslaviske oversættelse, Dobrotoljubije, blev Filokalia udgivet i Sankt Petersborg 1793 og fik betydning for russisk fromhedsliv i 1800-t.