Filipperbrevet er et brev fra apostlen Paulus til menigheden i den makedonske by Filippi. Filipperbrevet indgår i de paulinske breve.