Filip, d. 1118, svensk konge. Filip regerede sandsynligvis fra ca. 1100. Kildematerialet om ham er yderst spinkelt og består af korte og til dels modsigende oplysninger i senere islandsk, dansk og svensk historieskrivning og i landskabslove.