Fieschi, genovesisk adelsslægt, grever af Lavagna. Slægtens medlemmer optræder første gang i 900-t. Flere af dem blev kardinaler, og to paver, Innocens 4. (d. 1254) og Hadrian 5. (d. 1276). I alliance med paven og med Frankrig bekæmpede slægten den tysk-spanske kejsermagt og var i fejde med Doriaslægten. I renæssancen mistede Fieschislægten sin indflydelse og blev i 1708 fordrevet fra Genova.