Fernand Baldensperger, 1871-1958, fransk litteraturhistoriker. Sammen med P. Hazard er Baldensperger grundlæggeren af den komparative, dvs. sammenlignende litteraturvidenskab som akademisk disciplin i Frankrig (Revue de littérature comparée, fra 1921). Baldensperger havde tidligt skandinaviske interesser og forbindelser (disputats 1899 om Oehlenschlägers Aladdin). Han studerede dog især tysk digtning og dens betydning for fransk (Goethe en France, 1904), men var også en autoritativ Alfred de Vigny-ekspert. Ud over at oversætte Shakespearesonetter udgav han selv flere digtsamlinger.