Ferhat Abbas, 24.10.1899-24.12.1985, algerisk politiker, grundlagde 1938 partiet Union Populaire Algérienne, hvis mål var lige rettigheder for algeriere og franskmænd. I Det Algeriske Folks Manifest (1943) opfordrede han til afskaffelse af det franske kolonistyre; i 1944 grundlagde han Amis du Manifeste et de la Liberté (AML) som arbejdede for en selvstændig algerisk republik, føderalt tilknyttet Frankrig. AML blev forbudt, og Abbas fængslet 1945-46. I 1946 stiftede han partiet Demokratisk Union, hvis leder han var til 1956. I 1956 sluttede han sig til Front de Libération Nationale (FLN) og var 1958-61 leder af den provisoriske algeriske eksilregering, som blev dannet i Cairo og siden tog ophold i Tunesien. I 1962 blev han præsident for den algeriske nationalforsamling, men kom pga. sin mere moderate politiske holdning i konflikt med Ben Bella og trådte derfor tilbage i 1963; samme år blev han udstødt af FLN. Abbas sad 1964-65 i husarrest, indtil Ben Bella blev styrtet.