Ferdinando Galiani, 1728-1778, italiensk økonom, forfatter og diplomat. Galiani blev tidligt interesseret i økonomiske teorier. I 1751 udgav han en afhandling om mønter, Della Moneta, hvorefter han rejste rundt for at tale om sine merkantilistiske teorier om pengeinstitutternes afhængighed af tid, rum og sted. I 1759-69 var han kongeriget Neapels ambassadesekretær i Paris, hvor han blev påskønnet for sin lærdom og humoristiske sans. Han kendte flere franske encyklopædister, fx Diderot, og var en central skikkelse i byens litterære saloner. Efter opholdet i Paris vendte han tilbage til Neapel og afsluttede sin politiske karriere som økonomisk rådgiver og minister. Galiani anses for at have været en af sin tids lærdeste mænd, interesseret i alt og beundret af alle.