Ferdinand Henrik Jøhnke, 1837-1908, dansk søofficer. Jøhnke var tidlig fortaler for torpedovåbenet og blev i 1885 leder af søminevæsenet, som han bragte op på internationalt niveau; i 1899 udnævntes han til kontreadmiral og chef for Orlogsværftet. Jøhnke var en af sin generations teknisk mest kyndige søofficerer, og i 1901 blev han marineminister i den første Venstreregering. En konflikt med krigsminister W.H.O. Madsen, der udsprang af rivaliseringen mellem hær og flåde, førte til ministeriets afgang i 1905.