Ferdinand Foch, Maréchal Foch, 1851-1929, fransk officer, marskal af Frankrig, Storbritannien og Polen. Foch underviste fra 1895 i strategi på det franske militærakademi, hvor han i 1907 blev leder med titel af general. Som kommandant for den 9. franske armé bidrog han i september 1914 afgørende til sejren ved Marne. Han fik kort tid efter kommandoen over de nordlige armégrupper og ledede Artois- og Somme-offensiverne i hhv. 1915 og 1916. I maj 1917 afløste Foch Philippe Pétain som generalstabschef og forsøgte i den egenskab at sikre en bedre koordinering af ententemagternes operationer. Det var dog først den tyske offensiv i marts 1918, der førte til fransk-britisk enighed om at etablere en fælleskommando. Foch blev øverste chef for ententens styrker på alle krigens fronter, og i juli indledte han den offensiv, der fortsatte indtil våbenstilstanden 11.11.1918. Det var også Foch, der udformede våbenstilstandens militære bestemmelser; til gengæld fik han kun ringe indflydelse på fredstraktaten, som han til sin død kritiserede for ikke at have sikret fransk kontrol over Rhinlandet. Foch fik en storstilet national begravelse med deltagelse af krigens sejrherrer. Hans krigserindringer udkom i 1931.