Ferdinand, egl. Frederik Ferdinand, 1792-1863, dansk arveprins; yngste bror til Christian 8. Ferdinand blev i 1829 gift med Frederik 6.s datter Caroline. Han var jævnt begavet og havde hang til spil, men det mindskede ikke den popularitet, som ægteparret nød i København. Som medlem af Statsrådet nægtede Ferdinand at underskrive Fællesforfatningen af 1855, da den indskrænkede hans rettigheder. Det medførte en forbigående konflikt med Frederik 7.