Feofan Grek, russisk navn på den byzantinske maler Theofanes Grækeren.