Femern Bælt-forbindelsen

Femern Bælt-forbindelsen. Linjeføringen mellem Rødbyhavn og Puttgarden.

.

Femern Bælt-forbindelsen. Tværsnit af sænketunnelen under havbunden.

.

Femern Bælt-forbindelsen, Femern-forbindelsen, planlagt tunnelforbindelse for bil- og jernbanetrafik mellem Lolland og Femern. Siden etableringen af færgefarten mellem Rødby og Puttgarden har der været fortalere for at erstatte den med en fast forbindelse.

Fra officiel dansk side er det dog blevet fastholdt, at rækkefølgen i de store faste forbindelser skulle være: Storebælt, Øresund, Femern Bælt. Femern Bælt-forbindelsen er derfor først blevet aktuel efter byggestart for de faste trafikforbindelser over Storebælt og Øresund.

For at skabe grundlag for en politisk beslutning i Danmark og Tyskland blev der i 1995 igangsat en række forundersøgelser med henblik på at klarlægge, hvilken type fast forbindelse det vil være formålstjenligt at gennemføre.

Forundersøgelserne blev afsluttet i 1999. De omfattede trafikanalyser og prognoser, kyst-til-kyst-undersøgelser af geologiske, miljømæssige og tekniske muligheder, undersøgelser af vej- og baneanlæg på land samt økonomiske vurderinger. Trods usikkerhed om visse forhold, især den fremtidige økonomiske udvikling, anses resultaterne af undersøgelserne at danne et godt grundlag for en principbeslutning om at bygge en vej- og baneforbindelse.

Ved VK-regeringens tiltrædelse i slutningen af 2001 indgik etablering af Femern Bælt-forbindelsen i regeringsgrundlaget, og i juni 2007 blev der truffet aftale mellem den danske og den tyske transportminister om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Aftalen indebærer, at kyst-til-kyst-forbindelsen ejes af Danmark og finansieres ved brugerbetaling.

I 2009 blev selskabet Femern A/S etableret med henblik på forberedelse, undersøgelse og projektering af en fast forbindelse. Selskabet hører under Sund & Bælt Holding A/S, der ejes af Transportministeriet og i sin tid blev stiftet for at stå for Storebæltsforbindelsen.

I begyndelsen af 2011 blev der opnået politisk flertal for, at Femern Bælt-forbindelsen skal være en sænketunnel med firesporet motorvej og dobbeltsporet jernbane. Anlægsarbejdet forventedes påbegyndt i 2015, men er flere gange blevet udskudt. Transportministeriet forventer, at forbindelsen vil stå færdig i 2028.

Femern A/S' hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig