Femborgene, Five Boroughs, byerne Lincoln, Stamford, Leicester, Nottingham og Derby, alle med opland. De udgjorde fra midten af 900-t. en administrativ enhed med fælles ting i det danske bosættelsesområde i det østlige England, muligvis dannet med henblik på forsvar mod de norsk-irske vikinger i York.