Fellow of the Royal College of Physicians, (eng.), medlem af det kgl. lægekollegium.