Felix von Schwarzenberg, 1800-1852, østrigsk statsmand. Som medlem af en gammel adelsslægt var Schwarzenberg forudbestemt til en karriere i diplomatiet og i hæren. Fra 1824 stod han i det østrigske diplomatis tjeneste, og 1848 blev han udnævnt til feltmarskalløjtnant. I revolutionsåret 1848 stillede han sig entydigt på kejsermagtens side med det mål at opretholde kejserstatens autoritet og den statslige enhed, der var truet af nationale autonomibestræbelser. I november blev han udnævnt til ministerpræsident. Hans første handling var at gennemtrumfe kejser Ferdinand 1.s abdikation til fordel for den 18-årige Frans Josef. Han indførte en ny enevælde i 1849 og Silvesterpatentet i 1851, og han hævdede Østrigs førerstilling i Det Tyske Forbund, hvilket førte til et spændt forhold til Preussen. Som Frans Josefs politiske læremester prægede han blivende dennes opfattelse af kejserens retmæssige rolle i staten.