Felix, romersk statholder i Palæstina fra ca. 50 til ca. 55 e.Kr., kendt for et blodigt og vilkårligt styre. Den romerske historiker Tacitus skildrer ham meget negativt. I NT optræder Felix i forbindelse med processen mod Paulus (Ap.G., kap. 24-25), ledsaget af Herodes den Stores oldebarn Drusilla, som han en tid var gift med.