Feldwebel, (ty.), første underofficer i et tysk kompagni (omtrent = sergent).