Feigenbaums tal, (efter M. Feigenbaum), matematisk konstant af samme karakter som π, fundet i 1975. Talværdien er 4,669.201.609... . Tallet angiver grænseværdien for skalarerne for selvligedannetheden i et dynamisk system, der gennemgår en serie af periodefordoblinger ved hjælp af iteration, fx y = kx(1−x) og y = k sinx. Se kaos.