Fedtmose, Fedmose, parkagtig mose med stier vest for Bagsværd i Nordsjælland; ca. 15 ha. Mosen ligger i den østligste ende af den dødisprægede, brede tunneldal syd om Hareskov. I området udspringer Værebro Å. Mosen har en varieret flora med bl.a. forvildede haveplanter. Her foregik indtil begyndelsen af 1900-t. tørvegravning.