Federal Trade Commission, FTC, uafhængigt amerikansk regeringsorgan, som skal sikre den frie konkurrence og beskytte forbrugerne mod unfair forretningsmetoder. FTCs fem medlemmer er udnævnt af præsidenten med Senatets godkendelse og sidder for syv år ad gangen. FTC blev oprettet i 1914 som et led i præsident Wilsons antitrustlovgivning, men blev i begyndelsen kritiseret for ineffektivitet og for at være for sympatisk indstillet over for erhvervslivet. Efterhånden beskæftiger FTC sig overvejende med forbrugerbeskyttelse.