Fazang, 643-712, buddhistisk munk og den egentlige grundlægger af den kinesiske Huayan-tradition, hvori han betragtes som den tredje patriark. Efter en årrække med intens søgen og selvstudier i mahayana-buddhismen mødte han i hovedstaden den såkaldte anden patriark, Zhiyan (602-68), og blev hans discipel. Fazang videreudviklede Zhiyans lære, specielt hvad angår "enheden af princip og fænomen", dvs. absolut og betinget eksistens, og gradueringen af buddhistiske skoler i fem klasser. Han bidrog til en nyoversættelse af Huayan Jing (Avatamsaka Sutra) og formidlede Huayandoktrinerne i en række systematiske værker.