Fatjanovo-kulturen, østlig gren af det udstrakte kompleks af stridsøksekulturer i yngre stenalder, ca. 2900-2500 f.Kr., udbredt langs Øvre Volga i Centralrusland. Kulturen er opkaldt efter landsbyen Fatjanovo, hvor de første fund blev gjort i 1873. Flere træk, heriblandt bevæbning med stridsøkser og grave under lave høje, har paralleller i den jyske enkeltgravskultur.