Farumgård, tidligere hovedgård ved Farum Sø i Nordsjælland. Gården nævnes 1370'erne, da den lå under Roskilde bispestol. Ved Reformationen kom den under kronen. Jens Rostgaard, der blev ejer af gården i 1704, lod året efter den trefløjede hovedbygning ombygge i rokoko ved arkitekten François Dieussart. Ejendommen blev udstykket i 1906, og hovedbygningen anvendtes af Skt. Ursula-søstrene som pensionat og rekreationshjem 1932-60. Af den seneste ejer, familien Riis-Hansen, er den istandsat og overdraget Farumgård Fonden til kulturelle formål.