Farinosae, ældre betegnelse for en stor gruppe enkimbladede planter, bl.a. omfattende græs- og halvgræsfamilierne. Frøhviden er rigelig og består for størstedelen af stivelse, heraf navnet, der er afledt af det latinske farina 'mel'.