Falsterbokanalen, 17 km lang sejlrende gennem Falsterbotangen på Skånes Øresundskyst; kun 1,6 km er egentlig kanal gennem den lave tange, resten er uddybning. Kanalen er 40 m bred og 7 m dyb; den blev anlagt i begyndelsen af 2. Verdenskrig på foranledning af det svenske forsvar. Den blev benyttet af rutetrafikken København-Rønne, og flere danske undslap til Sverige, når skibet lå stille ved kanalens to sluser, som regulerer vandstandsforskellen mellem Höllviken i nord og Østersøen mod syd. Nu benyttes den kun af lystbåde.