Fakhr al-Din al-Razi, 1149-1209, islamisk teolog og filosof, født i Rayy i Iran, men levede det meste af sit liv i Herat i Afghanistan. Det kendteste værk i al-Razis omfattende forfatterskab er korankommentaren Mafatih al-ghayb (Nøgler til det ukendte), som med sine metafysiske og filosofiske digressioner har fået fornyet betydning.