Fa, fjerde tone i den diatoniske skala ud fra tonen C; på italiensk og fransk svarer Fa til tonen F (se solmisation).